MI MIFTAHUL HUDA JATIROTO KAYEN PATI JAWA TENGAH

Format DP3 untuk PNS

(Untuk Madrasah Negeri)
 
 
R A H A S I A

DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

PEGAWAI NEGERI SIPIL


DEPARTEMEN AGAMA RI                                       JANGKA WAKTU PENILAIAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) 13             BULAN : Januari s/d Desember  
                       
1.

YANG DINILAI

a.       N a m a                                      

b.      N I P

c.       Pangkat, golongan ruang

d.      Jabatan/Pekerjaan

e.       Unit Organisasi

2.

PEJABAT PENILAI

a.       N a m a

b.      N I P

c.       Pangkat, golongan ruang

d.      Jabatan/Pekerjaan

e.       Unit Organisasi

3.

ATASAN PEJABAT PENILAI

a.       N a m a

b.      N I P

c.       Pangkat, golongan ruang

d.      Jabatan/Pekerjaan

e.       Unit Organisasi

4.

P E N I L A I A N

UNSUR YANG DINILAI

NILAI
KETERANGAN
ANGKA
SEBUTAN

a.       Kesetiaan
b.      Prestasi Kerjac.       Tanggung Jawabd.      Ketaatane.       Kejujuranf.       Kerjasamag.      Prakarsah.      Kepemimpinan


i.        JUMLAHj.        NILAI RATA-RATA
R A H A S I A
R A H A S I A

5.  KEBERATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)


                                                                                                            Tanggal …………….
6.  TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN


                                                                                                            Tanggal ……………..
7.  KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN


                                                                                                            Tanggal ……………...
8.  LAIN-LAIN
9. DIBUAT TANGGAL                                        10. DITERIMA TANGGAL
    PEJABAT PENILAI                                                PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI    …………………………………                              …………………………….
    NIP.                                                                          NIP.

   
                                                                                11. DITERIMA TANGGAL
                                                                                      ATASAN PEJABAT PENILAI                                                                                      ……………………………..

                                                                                      NIP. ……………………..


 

R A H A S I A